• ?
  • Rexistro

Inicio do curso 2020-2021: Presentacións e normas preventivas

Normas preventivas obrigatorias para a asistencia á xornada de presentación

O alumnado deberá asistir á xornada de presentación sen acompañante, na hora indicada, e observando as seguintes medidas:

  • É obrigatorio o uso de máscara en todo momento.
  • Na entrada e saída manterase a distancia de seguridade evitando agrupacións de alumnado.
  • Pode traer unha folla ou bloc de notas para tomar algún apuntamento. No centro non se proverá de material.
  • Deberase empregar o xel hidroalcohólico dispoñible na entrada da aula e seguir en todo momento as indicacións do profesorado.

Horarios e aulas de presentación dos inicios de cursos de toda a oferta formativa do IES San Clemente

Día Presentación Grupos 1º Apelido (De – Ata) Hora Aula Video Presentación
23  1º -2º Ciclos ordinarios   
1º SMR A-Gómez Carballo 9:00 h 21  
1º ASIR A-O 9:45 h 22  
1º DAM A-Gómez 10:30 h 01  
1º DAW A-L 11:00 h 26  
2º SMR A-Fraga 11:30 h 11  
2º ASIR A-Gómez 12:00 h 23  
2º DAM A-Lago 12:30 h 13  
2º DAW A-Gómez 13:00 h 24  
1º DAW Dual A-F 13:30 h 31  
2º DAW Dual (todos) 14:00 h 32  
 
23 Ciclos modulares presenciais  
ASIR A-L 18:00 h 01  
ASIR M-Z 18:30 h 01  
DAW A-L 19:00 h Salón de actos  
DAW M-Z 19:30 h Salón de actos  
 
24 1º-2º Ciclos ordinarios  
1º SMR Gómez  L.-Z 9:00 h 21  
1º ASIR P-Z 9:30 h 22  
1º DAM González-Z 10:00 h 01  
1º DAW M-Z 10:30 h 26  
2º SMR Fuentes-Z 11:00 h 11  
2º ASIR González-Z 11:30 h 23  
2º DAM Lorenzo-Z 12:00 h 13  
2º DAW González-Z 12:30 h 24  
1º DAW Dual G-Z 13:00 h 31  
 
24 ESA a Distancia (todos) 10:00 h Telemática* Ver emisión
24 Bacharelato a Distancia (todos) 10:00 h Telemática* Ver emisión
25

Ciclos Modulares Distancia

ASIR ,  DAM , DAW , SMR

(todos) 18:00 h Telemática* Ver emisión

(*) As presentacións telemáticas publicaranse nesta páxina web.