• ?
  • Rexistro

Inicio do curso 2020-2021: Presentacións

Horarios e aulas de presentación dos inicios de cursos de toda a oferta formativa do IES San Clemente.

Día Presentación Grupos 1º Apelido (De – Ata) Hora Aula
23  1º -2º Ciclos ordinarios 
1º SMR A-Gómez Carballo 9:00 h 21
1º ASIR A-O 9:45 h 22
1º DAM A-Gómez 10:30 h 01
1º DAW A-L 11:00 h 26
2º SMR A-Fraga 11:30 h 11
2º ASIR A-Gómez 12:00 h 23
2º DAM A-Lago 12:30 h 13
2º DAW A-Gómez 13:00 h 24
1º DAW Dual A-F 13:30 h 31
2º DAW Dual (todos) 14:00 h 32
23 Ciclos modulares presenciais
ASIR A-L 18:00 h 01
ASIR M-Z 18:30 h 01
DAW A-L 19:00 h Salón de actos
DAW M-Z 19:30 h Salón de actos
24 1º-2º Ciclos ordinarios
1º SMR Gómez  L.-Z 9:00 h 21
1º ASIR P-Z 9:30 h 22
1º DAM González-Z 10:00 h 01
1º DAW M-Z 10:30 h 26
2º SMR Fuentes-Z 11:00 h 11
2º ASIR González-Z 11:30 h 23
2º DAM Lorenzo-Z 12:00 h 13
2º DAW González-Z 12:30 h 24
1º DAW Dual G-Z 13:00 h 31
24 ESA a Distancia (todos) 10:00 h Telemática*
24 Bacharelato a Distancia (todos) 10:00 h Telemática*
25

Ciclos Modulares Distancia

ASIR ,  DAM , DAW , SMR

(todos) 18:00 h Telemática*

(*) As presentacións telemáticas publicaranse nesta páxina web.