• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionais da proba libre de bacharelato

Na seguinte ligazón publícanse as cualificacións provisionais da Proba libre de Bacharelato celebrada no IES San Clemente o pasado 03 de setembro de 2020:

https://www.edu.xunta.gal/portal/ea/obtencion-de-titulos

Dentro desa ligazón pódese acceder clicando en “Cualificacións provisionais da proba libre para a obtención do título de bacharelato para persoas maiores de 20 anos (2020)”.

Contra estas cualificacións, poderase presentar reclamación por escrito dirixida á Presidencia do tribunal no propio IES San Clemente dende o vindeiro mércores 09 de setembro ata o xoves 10 de setembro ás 13:00 h segundo o seguinte modelo.

Estas reclamacións deben explicar o motivo da reclamación e estarán debidamente asinadas polo interesado ou interesada.

O venres 11 de setembro publicaranse as cualificacións definitivas.