• ?
  • Rexistro

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PARA MAIORES DE 18 ANOS

A resolución de 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifican as datas e os prazos para o desenvolvemento das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, convocadas por Resolución de 24 de xaneiro de 2020, establece:

DATA DA PROBA: 7 de setembro

Ámbito Horario
Ámbito Científico-Tecnolóxico De 09:30 a 12:00 h.
Ámbito Social De 12:15 a 13:15 h.
Ámbito de Comunicación De 16:00 a 19:00 h.

 

Normas para a realización das probas

  • Para a realización das probas, as persoas inscritas acreditarán a súa identidade presentando o DNI, Pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito,.
  • Na proba do ámbito Científico-Tecnolóxico, o alumnado poderá utilizar calculadora non programable. En caso de dúbida, o tribunal poderá revisar a calculadora para a súa valoración.
  • Non se permitirá o uso de teléfono móbil ou calquera outro dispositivo electrónico durante a realización das probas (incluindo reloxos dixitais).

 

PROTOCOLO COVID-19

A realización das probas farase seguindo estritamente o seguinte protocolo: Protocolo covid-19 probas libres eso