• ?
  • Rexistro

Prazos de matrícula na ESA e no Bacharelato a distancia no curso 2020/21

O período de matrícula nas ensinanzas da ESA e bacharelato a distancia comeza o 1 de setembro de 2020.

Bacharelato a distancia
 14 de setembro ao 27 de novembro do 2020
A matrícula farase preferentemente de xeito telemático:
https://matricula.iessanclemente.net (ábrese o día 14)
Período extraordinario de matrícula ata o 30 de abril de 2021
ESA a distancia
 1º cuadrimestre: 1 de setembro ao 15 de xaneiro do 2021
 2º cuadrimestre: 1 de febreiro ao 14 de maio do 2021