• ?
  • Rexistro

Exames de bacharelato – setembro 2020

Os exames finais extraordinarios do bacharelato a distancia do IES San Clemente, celebraranse de xeito presencial os días 1 e 2 de setembro.

  • Terán lugar no IES San Clemente e nas EPA de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.
  • O alumnado deberá vir provisto de mascarilla e seguir o protocolo que se inclúe ao pé e as instrucións do profesorado que examine.
  • Os exames durarán 60 minutos, e haberá un tempo de 15 minutos entre as distintas sesións.
  • As cualificación publicaranse o venres 4 antes das 14h. Os horarios e procedementos de revisión e reclamación daranse a coñecer nas vindeiras datas.

Os horarios dos exames serán os seguintes:

 

MARTES 1
MÉRCORES 2
9,00 a
10,00
Lingua estranxeira I Inglés / Francés
Lingua castelá e literatura II
Física e química
Cultura audiovisual I
Grego I
Física
Xeoloxía
10,15 a
11,15
Lingua castelá e literatura I
Lingua estranxeira II Inglés / Francés
Economía
Cultura audiovisual II
Grego II
Química
11,30 a
12,30
Lingua galega e literatura I
Lingua galega e literatura II
Bioloxía e xeoloxía
Literatura universal
Debuxo técnico II
Xeografía
12,45 a
13,45
Matemáticas I
Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I
Fundamentos da arte I
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II
Fundamentos da arte II
Latín I
Cultura científica
Relixión II
Ciencias da Terra
Latín II
16,00 a
17,00
2ª Lingua estranxeira I Francés / Portugués
Historia de España
Educación física
Economía da empresa
Deseño
17,15 a
18,15
Filosofía
2ª Lingua estranxeira II Francés / Portugués
T.I.C. I
T.I.C. II
Historia da filosofía
18,30 a
19,30
Historia do mundo contemporáneo
Debuxo técnico I
Historia da arte
Bioloxía
Relixión I
Historia da música

En caso de que nas datas dos exames estea restrinxida a mobilidade nalgunha zona de Galicia, publicaranse novas instrucións dirixidas as persoas que residan na mesma con instrucións para a realización dos seus exames.

Protocolo Exames COVID