• ?
  • Rexistro

Horario de verán

O IES San Clemente e a súa oficina abren:

  • Entre o 22 de xuño e o 31 de xullo, de 9:00 a 14:00.
  • Agosto, de 9:00 a 13:00. Pechado dos días 10 a 16.