• ?
  • Rexistro

Cualificacións finais da ESA – xuño 2020

A publicación e a revisión dos exames da avaliación ordinaria do 2º cuadrimestre da ESA, terán lugar dacordo co seguinte procedemento:

1. As cualificacións finais publicaranse na aula virtual o día 22 de xuño antes das 14.00 horas.

2. O alumnado que considere que non foi avaliado obxectivamente poderá solicitar a revisión do seu exame ante o profesorado da materia correspondente no seguinte horario:

o día 22 de xuño, de 17:00 a 20:00 horas de xeito telefónico (no número 881 867 501) ou telemático (por correo electrónico dentro da aula virtual)
o día 23 de xuño, de 10:00 a 13:00 horas de xeito telefónico (no número 881 867 501) ou presencial

3. As solicitures de revisión non presenciais deberán axustarse ao formato do modelo de solicitude de revisión. As telefónicas atenderanse soamente a través de número 881 867 501. No caso das revisións presenciais, establecerase un protocolo especial sanitario para manter a seguridade. O alumnado deberá vir provisto de mascarilla, e seguir as instrucións que se disporán no acceso ao centro.

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2020