• ?
  • Rexistro

PROBAS LIBRES FP (LOE) 2020

Os alumnos matriculados nas probas libres de FP (LOE)  do ano 2020, teñen a súa disposición na Conxerxería do centro as programacións dos módulos e o horario das probas que se ralizarán na primeira quincena do mes de Setembro de 2020.

Tamén o poden comprobar nas seguintes ligazóns

horario das probas:

Horario ciclo ASIR: Horario PRIMERA PARTE ASIR

Horario ciclo SMR: Horario PRIMERA PARTE SMR

Programacións:

Servizos de rede e internet: 2020 PL 2 ASIR SRI

Seguridade e alta dispoñibilidade: 2020 PL 2 ASIR – SAD

Inplantación de aplicacións Web:  2020 PL 2 ASIR – IAW

Planificación e administración de redes:  2020 PL 1 ASIR – PAR

Xestión de bases de datos:  2020 PL 1 ASIR-XBD

Fundamentos de hardware:  2020 PL 1 ASIR-FH

Linguaxes de marcas e sit. de xestióm de información:  2020 PL 1 ASIR – LMSXI

Administración de sistemas operativos:  2020 PL 2 ASIR – ASO

Seguridade informática:  PRP_2020 PL 2 SMR – SEG.I

Redes Locais:  2020 PL 1 SMR – RED