• ?
  • Rexistro

Reinicio da actividade lectiva presencial, con caracter voluntario, nos 2º cursos dos ciclos formativos

En cumprimento da Resolución do 22/05/2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, o IES San Clemente retomará a partir do luns día 25 a actividade lectiva, con carácter voluntario, para o alumnado de 2º cursos de ciclos formativos de grao superior e de grao medio.

O horario de atención ao alumnado será o habitual ata o inicio da emerxencia sanitaria.