• ?
  • Rexistro

Aprazamento do proceso de admisión das probas libres para a obtención de títulos FP (LOE)

Queda aprazado o proceso de admisión das probas libres para a obtención dos títulos LOE de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional.

En función da evolución da pandemia causada por Covid-19 publicarase, con antelación suficiente, o calendario de admisión para as probas libres correspondentes ao curso 2019-2020.

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30831