• ?
  • Rexistro

Novas datas da ABAU

A Consellería de Educación e a CIUG acordan que a convocatoria ordinaria da ABAU en Galicia sexa o 7, 8 e 9 de xullo.

Na aula virtual do bacharelato continúase a traballar sobre o calendario publicado ao comezo do curso. Unha vez rematados os contidos previstos nas programacións didácticas, comezarase con actividades de repaso cara aos exames da 3ª avaliación, exames finais, e á preparación da ABAU.