• ?
  • Rexistro

Medidas publicadas pola Consellería en relación á suspensión da actividade lectiva

Actualización das medidas publicadas pola Consellería de Educación dirixidas aos centros educativos (data 13 de marzo):

Novas instrucións en relación co COVID-19

A Consellería de Educación ven de publicar no día 12 de marzo unha relación das medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa suspensión da actividade nas vindeiras datas:

Medidas a adoptar nos centros de ensino (Consellería de Educación)

Dende o IES San Clemente apelamos á responsabilidade social da Comunidade Educativa para que as medidas tomadas no eido do ensino axuden a frear o aumento do número de contaxios.  É moi importante manterse informado e seguir as recomendacións actualizadas publicadas ao respecto polos organismos oficiais.

Información Coronavirus (Consellería de Educación)

Información Coronavirus (Sergas)

Recomendacións da Consellería de Sanidade