• ?
  • Rexistro

Bacharelato: exames adiantados de materias pendentes de 1º

Os exames terán lugar os días 30 de marzo e 1 de abril no mesmo horario que figura no calendario xeral do centro.

Faranse no IES San Clemente de Santiago de Compostela, ou nas EPA de A Coruña, Ourense, Lugo e Vigo. O alumnado poderá presentarse en calquera destes centros para a realización do exame. Nesta ocasión non haberá exames nas EPA de Pontevedra e Ferrol, nin no IES Monte Castelo de Burela.

Estes exames están dirixidos ao alumando de 2º de bacharelato que ten algunha asignatura de 1º pendente, e esgotan convocatoria, de xeito que o alumnado que os realice xa non poderá presentarse á convocatoria de xuño.

Se estás nestas circunstancias, recibirás un correo con máis información a través da aula virtual.