• ?
  • Rexistro

Difusión: Loaira Martínez, presidenta da DPGaliza

La Voz de Galicia entrevistou a presidenta da Associação de Docentes de Português na Galiza que analiza a situación actual do Portugués como disciplina de Lingua Estranxeira en ensino secundario e como lingua vehicular en ciclos PluriFP.