Bacharelato a distancia: matrícula

Matrícula

Ata o 28 de abril de 2023.

Como matricularse

A matrícula de bacharelato a distancia pódese realizar:

  • Preferentemente, na páxina web matricula.iessanclemente.net, enviando a documentación resultante por correo ao IES San Clemente.
  • Na secretaría do IES San Clemente de Santiago de Compostela. Rúa San Clemente s/n. CP 15705. Santiago de Compostela. Teléfono 881 86 75 01.
  • A Coruña: Centro EPA Eduardo Pondal. Rúa Pepín Rivero nº3. Teléfono 881 96 09 01.
  • Ferrol: Centro EPA Sta. María de Caranza. Rúa Luís de Requeséns s/n. CP 15406. Teléfono 881 93 83 17.
  • Lugo: Centro EPA Albeiros. Parque da Milagrosa s/n. CP 27003. Teléfono 982 82 81 06.
  • Burela: IES Monte Castelo. Rúa do Sil s/n. CP 27880. Teléfono 982 82 82 41.
  • Ourense: Centro EPA. Rúa Álvarez de Soutomaior, 4. CP 32002. Teléfono 988 24 38 34.
  • Pontevedra: Centro EPA Río Lérez. Avda. De Buenos Aires nº26. CP 36002. Teléfono 886 15 94 21.
  • Vigo: Centro EPA Berbés. Rúa Marqués de Valterra nº8. CP 36202. Teléfono 886 11 09 76.