• ?
  • Rexistro

Bacharelato a distancia: matrícula

O período ordinario de matrícula vai do 15 de setembro até o 27 de novembro de 2020. A partir desa data e ata o 30 de abril de 2021 comeza un período extraordinario de matrícula para aqueles casos aos que lles resulte imposible continuar os estudos polo sistema ordinario (enfemidade, motivos laborais e outros).

Durante o período ordinario, a matriculación farase preferentemente cubrindo a instancia na páxina web matricula.iessanclemente.net, e achegando por correo ordinario o impreso resultante e a documentación que se indica. Tamén se poderá facer:

  • Na secretaría do IES San Clemente de Santiago de Compostela. Rúa San Clemente s/n. CP 15705. Santiago de Compostela. Teléfono 981 58 04 96.
  • A Coruña: Centro EPA Eduardo Pondal. Rúa Pepín Rivero nº3. Teléfono 981 27 80 35.
  • Ferrol: Centro EPA Sta. María de Caranza. Rúa Luís de Requeséns s/n. CP 15406. Teléfono 981 37 17 94.
  • Lugo: Centro EPA Albeiros. Parque da Milagrosa s/n. CP 27003. Teléfono 982 21 60 33.
  • Burela: IES Monte Castelo. Rúa Os Matos s/n. CP 27880. Teléfono 982580889.
  • Ourense: Centro EPA. Rúa Álvarez de Soutomaior, 4. CP 32002. Teléfono 988 24 38 34.
  • Pontevedra: Centro EPA Río Lérez. Avda. De Buenos Aires nº36. CP 36002. Teléfono 986 86 15 86.
  • Vigo: Centro EPA Berbés. Rúa Marqués de Valterra nº8. CP 36202. Teléfono 986 22 55 79.