• ?
  • Rexistro

Primeiros auxilios

Organizadas polodepartamento de Formación e orientación laboral e o departamento de Orientación, o luns 2 e o martes 3 de decembro, celebráronse no IES San Clemente unha sertie de charlas de Primeiros Auxilios, impartidas pormembros de Protección Civil de Santiago de Compostela.

Durante as mesmas o alumnado dos ciclos de ASIR, DAW, DAM e SMR realizou prácticas dosseguintes contidos:

-Reanimacióncardio-pulmonar (en adultos, nenos e bebés).

-Manobra de Heimlich (nas tres modalidades).

-Posición Lateralde Seguridade.

-Uso do desfibrilador automático (DEA).

O noso agradecementoa Paula, Antonio e Roberto pola súa dedicación e bo facer, e polasúa paciencia e simpatía!

E lembrade, osprimeiros auxilios salvan vidas!