• ?
  • Rexistro

Reclamacións às cualificacións provisionais da proba para a obtención do título da ESA

As cualificacións provisionais correspondentes á proba libre da ESA pódense consultar nesta páxina web.

O alumnado non conforme coa cualificacion outorgada poderá presentar reclamación desde o mesmo día 12 ata as 13,00h do día 18 de setembro, en instancia (descargar AQUÍ) dirixida á Presidenta do tribunal.