• ?
  • Rexistro

Cualificacións provisionas da proba libre de bacharelato

Na seguinte ligazón publícanse as cualificacións provisionais da Proba libre de Bacharelato celebrada no IES San Clemente o pasado 26 de abril de 2019:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27720

Contra estas cualificacións, poderase presentar reclamación por escrito dirixida á Presidencia do tribunal no propio IES San Clemente dende o vindeiro mércores 8 de maio ata o venres 10 de maio ás 13:00 h segundo o seguinte modelo.

Estas reclamacións deben explicar o motivo da reclamación e estarán debidamente asinadas polo interesado ou interesada.

O mércores 22 de maio publicaranse as cualificacións definitivas.