• ?
  • Rexistro

A viaxe de MatematicARTE

A nosa exposición enREDada “MatematicARTE” tornouse itinerante e vai percorrer outros centros educativos.

Actualizaremos este artigo co nome dos centros e con novas fotografías na galería.

 

Actividade realizada nas clases de Xeometría na Facultade de Ciencias da Educación da USC, co material de MatematicARTE:

Cada grupo de 3 alumnos e alumnas tiña un xogo de imaxes coa relación de datos que identifican cada unha das fotos e o motivo matemático. Despois duns minutos véndoas, entregóuselles a ficha dos lemas para intentaren identificar a que foto se correspondía cada un delas.

Algúns dos lemas adáptanse a dúas ou tres fotos, o que xera certa ambigüidade, certa dificultade.
Con todo, preferimos manter os lemas que autoras/es propuxeron e, asemade, tomar conciencia de que esas situacións son consubstanciais ás propias Matemáticas, e son tópicos que se estudan nos currículos de Primaria e Secundaria,

  • a descomposicion dun número en sumas ou en factores,
  • a raíz cadrada,
  • os sistemas compatibles indeterminados,
  • a descomposición por partes dunha función..

responden precisamente a esas situacións nas que é factible encontrar varios camiños, varias solucións.