• ?
  • Rexistro

Convocatoria das Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior 2019.

Publicada a Orde do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2019.
Máis información: