• ?
  • Rexistro

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Publicada a Resolución do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

  • Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 11 de marzo ao 22 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos
– Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2019, ambos os dous incluídos.