• ?
  • Rexistro

Eleccións ao consello escolar

Según indica a RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos, o sorteo dos membros da Xunta Electoral terá lugar o día 5 de novembro ás 12,00h na biblioteca do centro.

A dirección do IES San Clemente