• ?
  • Rexistro

Bolsas Fundación Adecco para estudantes con discapacidade

Fundación Adecco, convoca bolsas formativas destinadas a persoas con discapacidade: 
  • Bolsas para estudantes de Máster, Grao e Formación Profesional: Ata 2500 euros.
  • Bolsas para Mobilidade Internacional: Ata 5000 euros.
  • Bolsas para estudantes de universidade ou FP que se estén preparando para obter unha titulación oficial de inglés: Ata 1000 euros.
Prazo de solicitude: Ata o 11 de novembro de 2018 ás 18.00h.