• ?
  • Rexistro

Convocadas bolsas xerais MEC para estudos non universitarios 2017/2018

O Ministerio de Educación ven de publicar a Resolución de 3 de agosto de 2017, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2017/2018, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios.

PRAZO de presentación da solicitude: Do 11 de agosto ao 3 de outubro do 2017. 

A SOLICITUDE preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. 

Non hai que aportar documentación pois as unidades encargadas da tramitación consultarán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.

Só en determinados supostos específicos se deberá aportar a documentación concreta que se especificará no formulario.

LIGAZÓNS: