• ?
  • Rexistro

Probas de clasificación nas Escolas Oficiais de Idiomas 2017

Nestas datas está aberto o proceso de inscrición nas probas de clasificación nos diferentes idiomas que se imparten nas escolas oficiais.

 

As probas de clasificación son un exame que determina o nivel de un alumno/a nun idioma concreto. Están dirixidas a alumnos/as novos que desexen matricularse nunha escola oficial de idiomas nun curso superior ó que poderían acceder por titulación previa. A superación desta proba determinará o curso no que se pode matricular pero non garante o seu acceso pois debe de someterse igualmente ó proceso de preinscripción.

 

⇨ REQUISITOS PARA PRESENTARSE:
  • 16 anos para o idioma que se cursou como 1ª Lingua Estranxera en ESO.
  • 14 años para outro idioma distinto do cursado en ESO como 1ª Lingua Estranxeira.
⇨ PRAZO DE INSCRICIÓN: Do 15 al 30 de maio de 2017.
⇨ IMPORTE DAS TAXAS: 17 euros por idioma, pero hay exenciones para familias numerosas o alumnado con minusvalía o similar.
⇨ IMPRESO DE SOLICITUDE: Pódese descargar das propias webs das EOI.
⇨ LIGAZÓN Á GUÍA DAS PROBAS DE CLASIFICACIÓN: ligazón

⇨ LIGAZÓN PARA A PERSOA CANDIDATA: ligazón