• ?
  • Rexistro

O galego é unha oportunidade

José Ramom Pichel e Valentim Fagim, autores do libro “O galego é uma oportunidade”, trouxeron ao IES San Clemente un relatorio moi interesante sobre o uso internacional do galego.

O galego é uma oportunidade

Falaron da vantaxe que temos os e as naturais de Galiza por sabermos dúas linguas maioritarias a nivel mundial, que nos permiten comunicarnos con países hispanos e lusófonos, aumentando as nosas hipóteses de traballo, comercio, etc.