• ?
  • Rexistro

Memorando para o entendemento

Facemos eco do “memorando para o entendemento” asinado entre o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da República Portuguesa para consolidar o ensino do portugués nas escolas galegas, dentro do marco da lei para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía.

Consellaría de Educación
El País
Diário de Notícias
La Voz de Galicia
Sermos Galiza

Na actualidade, no IES San Clemente impártese Portugués 2LE en Bacharelato e unha sección bilingüe en portugués no ciclo formativo Sistemas Microinformáticos e Redes.