• ?
  • Rexistro

Matricula PAU xuño 2014

SELECTIVIDADE XUÑO 2014

 

Matrícula: Todo o alumnado deberá acudir o mércores 4 de xuño ao IES San Clemente en horario de 9:00h-13:00h, con independencia de onde faga os exames.

Procedemento a seguir:

1-      Presentarse na oficina do IES San Clemente (9:00h-13:00h), para recoller os impresos

2-      Cubrilos e levalos ao banco

3-      Presentar a seguinte documentación no Instituto

  • Taxas do Título de Bacharelato pagadas. Ver táboa*
  • Taxas de Selectividade pagadas. Ver táboa**
  • 2 fotocopias do DNI
  • Impreso para a matrícula da PAU cuberto

 

Días de exame:

  • Días 11, 12 e 13 de xuño, nas distintas localidades que elixira  o alumnado o día 4 de xuño ( A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Santiago de Compostela)

 

 

* Tarifa normal Familia numerosa xeral Familia numerosa especial
Taxa Título Bacharelato 49,82 euros 24,94 euros 0 euros

Quen teña algunha redución terá que aportar a documentación precisa: carné de familia numerosa, libro familia……

 

** Tarifa ordinaria Fam. num xeral Fam. num espec Gratuita
Taxa PAU 63,67 euros 31,84 euros 0 euros 0 euros

Quen teña algunha redución terá que aportar a documentación precisa: carné de familia numerosa, libro familia, certificación dos servizos de persoal das universidades dos SUG…..