• ?
  • Rexistro

Proba libre da ESO: ACTA DE AVALIACIÓN DEFINITIVA

Nos arquivos adxuntos encóntranse as actas de ambos os dous tribunais. No número un comeza en ABITANTE e remata en LAGOS, mentres que o tribunal nº2 vai de LAIÑO ata VILLAMOR.