• ?
  • Rexistro

Calendario de reservas do Taller de Informática

Os profesores do IES San Clemente que desexen reservar o Taller de Informática, deberán enviar un correo a Manuel Vieites, indicando no mesmo os días e rangos horarios da reserva.

O enderezo de contacto é:   vieites en edu.xunta.es