• ?
  • Rexistro

Calendario das eleccións ao Consello Escolar

Reunida a Xunta Electoral que debe velar polo proceso de eleccións ao Consello Escolar, aprobouse o calendario electoral seguinte:

Do 9 ao 19 de novembro de 2018 PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Na secretaría do centro ata as 13,00h do día 19
19 de novembro de 2018 PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS
Despois das 13,00h
20 de novembro de 2018 SORTEO DE MESAS ELECTORAIS
Do 20 ao 26 de novembro de 2018 CAMPAÑA ELECTORAL
27 de novembro de 2018 ELECCIÓNS ALUMNADO, PAIS E NAIS, E PROFESORADO

Santiago, 8 de novembro de 2018
A PRESIDENTA DA XUNTA ELECTORAL