• ?
  • Rexistro

Exames da ESA setembro 2018

O venres 7 de setembro terán lugar os exames extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, co mesmo horario que durante o curso, no IES San Clemente de Santiago e nas sedes de Arzúa, Boiro, Santa Comba e Vigo.

Venres 7 de setembro

09,30h
10,20h
Ámbito Social
10,20h
11,30h
Ámbito Científico-Tecnolóxico
12,00h
13,30h
Ámbito de Comunicación