• ?
  • Rexistro

Información sobre as reclamacións da proba libre da ESA

O venres 25 de maio realízanse as probas libres da ESA. A publicación das cualificacións provisionais será o venres 8 de xuño.

Cualificacións provisionais proba libre ESA, convocatoria maio 2018

O prazo de reclamacións será de 5 días hábiles (11 de xuño ao 15 de xuño ás 14.00h, ambos os dous incluídos). As reclamacións deberán presentarse empregando o modelo de instancia que aquí se achega.

A publicación das cualificacións definitivas será o luns 18 de xuño na web da Xunta e na do IES San Clemente.

Instancia reclamación