• ?
  • Rexistro

Exames da ESA e do bacharelato setembro 2018

Os exames da ESA e do bacharelato correspondentes á convocatoria extraordinaria terán lugar os días:

  • ESA

O venres 7 de setembro terán lugar os exames extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, co mesmo horario que durante o curso, no IES San Clemente de Santiago e nas sedes de Arzúa, Boiro, Santa Comba e Vigo.

Venres 7 de setembro

09,30h
10,20h
Ámbito Social
10,20h
11,30h
Ámbito Científico-Tecnolóxico
12,00h
13,30h
Ámbito de Comunicación

 

  • Bacharelato

 

Os exames de bacharelato correspondentes á convocatoria extraordinaria terán lugar os días 3 e 4 de setembro. Poderanse facer no IES San Clemente de Santiago de Compostela ou nas EPAs de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol.

O calendario e horario das distintas materias será o seguinte:

Luns 3 de setembro

Martes 4 de setembro

1º Bacharelato

2º Bacharelato

1º Bacharelato

2º Bacharelato

09,30h
11,00h
Lingua castelá e lit. I Lingua castelá e lit. II Lingua estr. I: Inglés / Francés Bioloxía
Historia da arte
11,00h
12,30h
Lingua galega e lit. I Historia de España Matemáticas I
Matemáticas ap. ás CC.SS. I
Latín I
Matemáticas II
Matemáticas ap. ás CC.SS. II
Latín II
12,30h
14,00h
Bioloxía e xeoloxía
Literatura universal
Cultura científica
Lingua galega e lit. II Física e química
Historia do mundo cont.
Ciencias da Terra
Historia da música
2ª lingua estr. II Francés / Portugués
16,00h
17,30h
Filosofía Debuxo técnico II
Grego II
Historia da filosofía
2ª lingua estr. I Francés / Portugués
Debuxo técnico I
Grego I
Xeografía
Física
Xeoloxía
T.I.C. II
17,30h
19,00h
Economía
Relixión
Lingua estr. II: Inglés / Francés Educación física
T.I.C. I
Relixión
Química
Economía da empresa

 

Todo aquel alumnado que teña coincidencia de dúas ou máis asignaturas á mesma hora, deberá presentarse ao profesorado que fai os exames á primeira hora da xornada.