IES San Clemente
  • entrar
  • ?
  • Rexistro

actualidade

novas

Exames da ESA e do bacharelato en setembro

O calendario de exames de setembro para as ensinanzas da ESA e do bacharelato a distancia é o seguinte:

BACHARELATO

  • Os días 1 e 4 de setembro, exames de 1º e 2º de bacharelato, co mesmo horario que figura nos documentos do curso:
Día 1 set Día 4 set
1º Bach 2º Bach 1º Bach 2º Bach
09,30h Lingua castelá e literatura I Lingua castelá e literatura II Lingua estranxeira I: inglés
Lingua estranxeira I: francés
Historia da arte
Bioloxía
11,00h Lingua galega e literatura I Historia de España Matemáticas I
Matemáticas aplicadas ás CC.SS. I
Latín I
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II
Latín II
12,30h Bioloxía e xeoloxía
Literatura universal
Cultura científica
Lingua galega e literatura II Física e química
Historia do mundo contemporáneo
Ciencias da Terra
Xeoloxía
2ª lingua estranxeira II: francés
2ª lingua estranxeira II: portugués
16,00h Filosofía Historia da filosofía
Debuxo técnico II
Grego II
2ª lingua estranxeira I: francés
2ª lingua estranxeira I: portugués
Debuxo técnico I
Grego I
Xeografía
Física
Historia da música e da danza
T.I.C. II
17,30 Economía
Relixión (1º)
Lingua estranxeira II: inglés
Lingua estranxeira II: francés
Educación física
T.I.C. I
Relixión (2º)
Química
Economía da empresa

 

  • Os exames de bacharelato terán lugar no IES San Clemente de Santiago, e nas EPAs de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol, ademais de no IES Monte Castelo de Burela.

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (ESA)

  • O venres 8 de setembro terán lugar os exames extraordinarios do 2º cuadrimestre da ESA, co mesmo horario que durante o curso.
  • Terán lugar no IES San Clemente de Santiago, e nas sedes de Arzúa, Boiro, Camariñas, Santa Comba e Vigo.