• ?
 • Rexistro

Seccións bilingües en inglés – Informe final 2016/2017

Durante o curso escolar 2016/17, impartíronse no noso centro as seguintes seccións bilingües en inglés:

 • “Linguaxes de Marcas e Sistemas de Xestión da Información” (Ciclo Superior de DAM en réxime Ordinario)
 • “Seguridade e Alta Dispoñibilidade” (Ciclo Superior de ASIR en réxime Ordinario)
 • “Programación Multimedia e Dispositivos Móbiles” (Ciclo Superior DAM Ordinario)
 • “Acceso a Datos” (Ciclo Superior de DAM Ordinario)

Os módulos indicados foron impartidos usando a lingua inglesa, así como a galega ou castelá.

Algunhas das actividades levadas a cabo polas seccións bilingües de inglés foron:

 • Práctica de conversa, para o cal tivemos a sorte de poder contar coa colaboración dunha auxiliar de conversa dos Estados Unidos, con experiencia en traballar con alumnado deste nivel e moitos recursos para que todos nos animemos a falar en inglés.
 • Realizouse un exame de nivel para que os alumnos se animasen a presentarse para a obtención dunha certificación oficial. Presentáronse 30 alumnos, dos cales 4 obtiveron o nivel C1, 8 o nivel B2 e 15 nivel B1.
 • Axudóuselle ós alumnos interesados na preparación dos exames para a obtención dunha certificación oficial.
 • Utilización do inglés nas seccións bilingües, para o que axudou en todo momento o asesoramento da auxiliar de conversa e a súa colaboración na preparación de material en inglés.
 • Colaboración en proxectos europeos nos que se usou o inglés.
 • Algúns alumnos realizaron con éxito a Formación en Centros de Traballo en Reino Unido e Irlanda, para o que tiveron que integrarse nunha empresa do país de destino e desenvolverse utilizando o inglés.