• ?
  • Rexistro

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de bacharel (2016)

Hoxe venres 20 de maio publícanse as cualificacións definitivas da Proba libre para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos celebrada no IES San Clemente o pasado 22 de abril.

Podedes consultar os resultados na páxina da Consellería na sección adicada é Educación adultos ou neste enderezo directo: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/cualif_definit_pl_bac_2016.zip