• ?
  • Rexistro

Exames modelo do CAPLE

CAPLE

Na semana de exames (decembro de 2015) realizamos unha proba modelo de nivel A2 do CAPLE – Universidade de Lisboa a 44 alumnos e alumnas de módulos bilingües en portugués (SOR de SMR e FH de ASIR).

Para a realización da proba oral colaboraron os profesores Dolores Díaz, Antom Labranha e Cristina París.

Pasou o exame o 100%, desde aquí os nosos parabéns e o noso convite a preparar ben o seguinte exame de marzo, do nivel B1.