• ?
  • Rexistro

Novidades bibliográficas

O EDLG do IES San Clemente adquiriu recentemente os seguintes libros que están dispoñibles para préstamo na biblioteca do centro. O galego é uma oportunidade / El gallego es una oportunidad Libro en versión bilingüe portugués – castelán que ten por obxectivo demostrar que temos o potencial para dominar estas dúas...