• ?
  • Rexistro

Servicio de cloud no IES San Clemente

Servicio de cloud no IES San Clemente
Fai unha semana instalouse un novo servizo de almacenamento privado cloud para o profesorado, persoal de secretaría e tamén conserxería. Dito servizo permite ó profesorado e ó persoal mencionado anteriormente acceder á sua carpeta persoal dende calqueira lugar con acceso a Internet dende un navegador web ou dende unha aplicación...

PEK conquista Europa

PEK conquista Europa
O proxecto eTwinning Pek, a Pulga Viaxeira #3 chegou até o máis alto ao gañar o primeiro premio europeo eTwinning 2013 na categoría de 16 a 19 anos. PEK the Traveller Flea A nosa gratitude para todos o que creron e colaboraron neste proxecto, durante as súas tres primeiras edicións. E por...