• ?
  • Rexistro

Información sobre a Proba Libre FP (LOE) xuño 2021.

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obter directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Información  sobre a convocatoria actual

IMPORTANTE

Durante a realización dos exames aplicarase o seguinte protocolo, que deberá ser coñecido polas persoas candidatas asistentes. Os aspirantes afectados por peches perimetrais que precisen un certificado de mobilidade o poderán solicitar chamando ao centro en horario de oficina. Para poder presentarse á Proba, é obrigatorio que o aspirante realice previamente a enquisa de autoavaliación clínica e leve consigo e entregue o día da xornada de acollemento a seguinte declaración responsable debidamente cumprimentada e asinada. O aspirante que non a entregue non poderá realizar os exames que conforman a proba libre.


O Calendario de desenvolvemento das probas  é o que aparece a continuación:

  • Xornada de acollemento: O 31 de maio ás 18:00h
  • Datas da 1ª parte da proba:  Do 1 ao 4 de xuño.
  • Publicación das cualificacións da 1ª parte:  O 7 de xuño.
  • Datas da 2ª parte da proba:  Do 8 ao 11 de xuño.
  • Publicación das cualificacións da 2ª parte: O 22 de xuño.
  • Reclamacións:  O 23 e 24 de xuño.

Nos seguintes enlaces tedes as datas e horas dos exames que se corresponden coa 1ª parte da proba e coa 2ª parte da proba nos diferentes ciclos, así como das programacións.

NOTA:Pódense  producir cambios na asignación de aulas, do que se informará no momento ao alumnado afectado.

Ciclo Medio  SMR

Cualificacións da segunda proba

Cualificacións da primeira proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL SMR 20-21

          2ª parte HORARIO PL SMR 20-21

Programacións:

Ciclo superior ASIR

Cualificacións da primeira proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL ASIR 20-21

         2ª parte HORARIO PL ASIR 20-21

Programacións:

Ciclo superior DAM

Cualificacións da primeira proba.

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL DAM 20-21

         2ª parte HORARIO PL DAM 20-21

Programacións:

Ciclo superior DAW

Horarios da primeira parte e da segunda parte da proba.

1ª parte HORARIO  PL DAW 20-21

          2ª parte HORARIO PL DAW 20-21

Programacións: