• ?
  • Rexistro

Matrícula na Educación Secundaria e no Bacharelato de adultos a distancia

O prazo de matrícula nas ensinanzas para adultos a distancia é o seguinte:

Na ESA (máis información):

  • Para o 1º cuadrimestre, do 2 de setembro ao 17 de xaneiro de 2020.
  • Para o 2º cuadrimestre, do 3 de febreiro de 2020 ata o 15 de maio.

No Bacharelato (máis información), do 2 de setembro ata o 26 de novembro de 2019. Nesta ensinanza pódese facer a matrícula on-line (é necesario facer chegar a documentación xerada ao IES San Clemente).