IES San Clemente
  • entrar
  • ?
  • Rexistro

actualidade

novas

Exames de setembro: 2º de bacharelato.

Realizaranse os días 1 e 2 de setembro co horario e nas sedes habituais. É imprescindible presentarse co documento de identidade (DNI, NIE, Carné de conducir ou pasaporte). Cando teñan coincidencia horaria entre materias de primeiro e segundo, débenllo comunicar ao profesorado segundo entren na aula. Luns, día 1 de setembro As 9,30 Lingua Castelá e Literatura II As 11,00 Historia Ler máis…

Exames de setembro: 1º de bacharelato.

Realizaranse os días 1 e 2 de setembro co horario e nas sedes habituais. É imprescindible presentarse co documento de identidade (DNI, NIE, Carné de conducir ou pasaporte). Cando teñan coincidencia horaria entre materias de primeiro e segundo, débenllo comunicar ao profesorado segundo entren na aula. Luns, día 1 de setembro As 9,30 Lingua castelá e literatura As 11,00 Ler máis…

Listaxe definitivo de admitidos na proba libre da ESA, xullo 2014

Hoxe publícase a listaxe definitiva de admitidos para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, incluíndo os ámbitos validados. Tribunal I Tribunal II Exencións lingua galega 2013-2014 listaxe de solicitudes excluídas 2013-2014    

Listaxe provisional de admitidos na proba libre da ESA, xullo 2014

Hoxe publícase a listaxe provisional de admitidos para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos, incluíndo os ámbitos validados. Tribunal I Tribunal II Exencións lingua galega 2013-2014 Listaxe de solicitudes excluídas 2013-2014. Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ante a dirección do centro nos tres días hábiles seguintes Ler máis…

Seccións bilingües no IES San Clemente

O IES San Clemente imparte módulos en lingua estranxeira nos catro ciclos formativos, no marco das seccións bilingües, feito que o alumnado debe ter en conta á hora de solicitar praza no centro. Seccións bilingües en inglés Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en rede – Oferta Ordinaria (2ASIR) Módulo: Seguridade e alta dispoñibilidade Ler máis…

Probas Libres para a obtención o Título de graduado en Educación Secundaria

Pódense realizar probas libres para a obtención o título de graduado en Educación Secundaria. PRAZO DE MATRÍCULA: 2014 Poderán acudir a matricularse no IES San Clemente o alumnado con apelidos que comecen entre a letra A e a letra L (incluida) Convocatoria de setembro: Matrícula do 1 ao 10 de xullo, ámbolos dous incluídos. Exame 11 de setembro. Calendario Ler máis…

Proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2014-2015

Para realizar estudos de formación profesional nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso para cada tipo de ensinanzas, participar nun proceso de admisión. Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser Ler máis…

Admisión a Ciclos Formativos 2014/2015

Publicados os prazos de admisión para os ciclos formativos do curso 2014/2015. prazos_admision_2014    

Exames finais do segundo cuatrimestre da ESA

Os vindeiros 16 e 17 de xuño nas sedes habituais. Calendario e horarios de exames de distancia. ESAD_2013-14.pdf    

Cualificacións definitivas da proba libre para a obtención do título de ESO (convocatoria maio de 2014)

Nos seguintes arquivos achéganse as cualificacións definitivas Tribunal_1_San_Clemente Tribunal_2_San_Clemente Contra esta resolución, o alumnado poderá interpoñer recurso de alzada perante o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.

Pág. 1 de 2712345»